Počítačová grafika

Počítačová grafika je z technického hlediska obor Výpočetní techniky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného světa (například digitální fotografie a jejich úprava, filmové triky). Z hlediska umění jde o samostatnou kategorii grafiky.
Kvalita za rozumnou cenu… Barevné kalibrace
Barevná kalibrace monitoru je základem nejen pro dobrou grafickou práci, ale i pro pouhé prohlížení fotografií. Editace fotografií na běžném monitoru bez kalibrace, je hazard, který může vést k nevratnému poškození souborů s fotografiemi.
Tradice již od roku 1991…
Grafika

Grafické práce

Propagační grafika, návrh loga, funkční grafika, ilustrace, prezentační grafika, corporate identity, kreativní grafika, newsletter, plakáty, letáky, signmaking... Téměř všechny formy reklamy jsou založeny na vizuální komunikaci. Proto je pro nás důležité kreativní a grafické studio. Grafické práce zahrnují klasickou sazbu akcidencí, tak i zlom vícestránkových dokumentů. Pro sazbu a předtiskovou přípravu používáme programy od firem Adobe, Corel, MGI, AutoCad, Incomedia.
LINDA MEDIA 2018